Al 15 jaar vervult Hester Touwen diverse functies als manager, adviseur en projectleider. Meestal op het vlak van bedrijfsvoering van een (zorg)organisatie.
“Als ik kort moet benoemen wat ik doe, dan vat ik het graag zo samen: ik ga, samen met anderen, door tot het klopt.”
Moet het proces efficiënter en effectiever? Kan de samenwerking effectiever? Moet de strategische focus worden verlegd, en zo ja, waarheen? Moet de samenwerking op een andere manier worden vormgegeven? Kan het duurzamer? Is het tijd om te ordenen, structureren en een nieuwe weg in te slaan?
Vaak gaat het om het beantwoorden van een complexe vraag met de juiste onderbouwing, en om bewustwording van nieuwe mogelijkheden. “Daarbij ligt mijn hart bij organisaties die een maatschappelijk belang dienen, en in het bijzonder bij de zorgsector.”

Zowel in de zorg als in het bedrijfsleven is Hesters aanpak om te redeneren vanuit het doel en de toegevoegde waarde die een actie of activiteit kan hebben. Kortom, niet veranderen óm te veranderen, of verbeteren óm te verbeteren. Maar kritisch zijn over de bedoeling, en dat doel centraal houden in de acties. In haar loopbaan heeft Hester dit op allerlei manieren kunnen toepassen, zowel bij organisaties binnen Nederland als daarbuiten.
“Mijn werkervaring ligt zowel in de gezondheidszorg als op het vlak van duurzame strategie en verslaggeving in diverse sectoren.”
Kenmerkend is dat Hester daarin sterk analytisch is en met enthousiasme en creativiteit nieuwe wegen onderzoekt. Dat doet zij onder andere door als linking pin professionals met elkaar te verbinden en gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Hester werd opgeleid tot bedrijfskundige, met als masters Management van Verandering en Logistiek Management. Haar loopbaan ging van start in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, o.a. als bedrijfsleider. Daarmee bouwde ze zes jaar werkervaring op in de gezondheidszorg. Later verbreedde zij haar expertise in een groter zorgveld. Ze werkte vervolgens ook in het bedrijfsleven, veelvuldig op het vlak van duurzaamheid. Dit deed zij ruim acht en een half jaar als adviseur bij EY (voorheen Ernst & Young). Hester is tevens getraind als Black Belt Six Sigma.

Gezondheidszorg
Hesters ervaring spitst zich toe in de ziekenhuiszorg ten aanzien van bedrijfsvoering met aandachtspunten op de snijvlakken van organisatie van het primaire proces, financiën en ICT (o.a. DBC’s, DOT). Daarin heeft zij zowel staf- als lijnfuncties vervuld. Vanuit haar adviesrol heeft Hester speerpunten ontwikkeld rond herinrichting van de organisatie naar resultaatverantwoordelijkheid, procesverbetering, de financiële functie in zorgorganisaties en fusie- en samenwerkingsvraagstukken.

Bedrijfsleven en onderwijs
Binnen deze sectoren heeft Hester zich ontwikkeld op het vlak van duurzaamheid en Integrated Reporting, zowel nationaal en internationaal. Daarbij groeide zij in haar rol als expert en projectleider.

Trainingen
“Ik train regelmatig groepen medewerkers van (zorg)organisaties op de thema's die binnen mijn specialismen en aandachtsgebieden vallen.” Dit kan gaan om kennisoverdracht over specifieke onderwerpen zoals resultaatverantwoordelijke eenheden, bedrijfsvoering, fusie & samenwerking en duurzaamheid. “Het belangrijkste is echter dat ik er een praktische draai aan weet te geven. Medewerkers worden dan niet alleen op kennisniveau aangesproken, maar ook op hun ‘skills’, waarin zij zich kunnen doorontwikkelen.
 • Projectleider voorbereiding integrale bekostiging ziekenhuis 2015;
 • Herinrichting financieringsstructuur academisch ziekenhuis;
 • Ontwikkelen en implementeren methodiek zorgprogrammering in algemeen ziekenhuis;
 • Optimaliseren en opstellen zorgpaden;
 • Ontwikkelen van managementinformatie voor productie en financiering ziekenhuiszorg;
 • Haalbaarheidsstudie beoogde fusie van een algemeen ziekenhuis, V&V organisatie en thuiszorg- en maatschappelijkwerk-organisatie;
 • Evaluatie van het besturingsmechanisme van een zorggroep actief in ‘cure & care’;
 • Ondersteuning landelijk project invoering DOT in opdracht van VWS;
 • Strategisch duurzaamheidsraamwerk ontwikkelen met en voor een academisch ziekenhuis, graszaden handel, ROC;
 • Impact ontwikkelingsorganisatie bepalen en handvatten voor sturing op impact ontwikkelen;
 • Masterclasses resultaatverantwoordeljkheid in de zorg.
Mogelijk gemaakt door Nirvana & WordPress.